Thông báo thời gian làm việc mùa Hè năm 2023

Căn cứ Điều 105, Bộ Luật lao động năm 2019; 

Căn cứ Thông báo số 861/TB-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 11 tháng 4 năm 2023 về Thời gian làm việc mùa Hè năm 2023. 

Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên xin Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa Hè năm 2023 như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Điều 105, Bộ Luật lao động năm 2019; 

Căn cứ Thông báo số 861/TB-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 11 tháng 4 năm 2023 về Thời gian làm việc mùa Hè năm 2023. 

Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên xin Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa Hè năm 2023 như sau:

Tác giả: Tùng Dương
Nguồn:Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên
LIÊN KẾT WEBSITE
TIN ĐỌC NHIỀU