• Dương Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Trình độ:
   Cử nhân Kinh tế
  • Ngày sinh:
   17/09/1971
 • Nguyễn Quốc Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Kinh tế
  • Ngày sinh:
   27/02/1990
 • Đặng Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Kinh tế
  • Ngày sinh:
   02/09/1986
LIÊN KẾT WEBSITE
TIN ĐỌC NHIỀU