• Phạm Xuân Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Phòng
  • Trình độ:
   BSĐK
  • Ngày sinh:
   06/02/1971
 • Vũ Thị Ngọc Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Trình độ:
   BS.CKI
  • Ngày sinh:
   16/04/1983
 • Nguyễn Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Điều dưỡng Trưởng khoa
  • Trình độ:
   ĐHĐD
  • Ngày sinh:
   08/07/1981
LIÊN KẾT WEBSITE
TIN ĐỌC NHIỀU