Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Địa chỉ: Đường Trưng Nhị, P. Lê Lợi, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Website: Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên

Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

Lãnh đạo đơn vị: Giám đốc - BS.CKI. Nguyễn Thanh Tuệ