Thông báo giờ làm việc mùa Đông năm 2023

Căn cứ Điều 105, Bộ Luật lao động năm 2019; Căn cứ Thông báo số 1393/TB-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hưng Yên ngày 12 tháng 10 năm 2023 về Thời gian làm việc mùa Đông năm 2023. 

Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên xin Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa Đông năm 2023, từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2024 như sau:

Căn cứ Điều 105, Bộ Luật lao động năm 2019; Căn cứ Thông báo số 1393/TB-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hưng Yên ngày 12 tháng 10 năm 2023 về Thời gian làm việc mùa Đông năm 2023. 

Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên xin Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa Đông năm 2023, từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2024 như sau:

Tác giả: Tùng Dương
Nguồn:Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên
LIÊN KẾT WEBSITE
TIN ĐỌC NHIỀU