Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư phường Lam Sơn năm 2023

Sáng ngày 17/02/2023 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân phường Lam Sơn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên – Ủy ban nhân dân phường Lam Sơn tổ chức Hội nghị truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư năm 2023.

Sáng ngày 17/02/2023 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân phường Lam Sơn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên – Ủy ban nhân dân phường Lam Sơn tổ chức Hội nghị truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư năm 2023.

Tại buổi truyền thông, người dân trên địa bàn phường Lam Sơn được giới thiệu về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS; hậu quả của đại dịch HIV/AIDS đối với sức khỏe, tính mạng con người và sự phát triển kinh tế – xã hội; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cộng đồng nói chung – phường Lam Sơn nói riêng trong phòng chống HIV/AIDS.

Sau buổi truyền thông, mỗi người dân sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động cộng đồng thực hiện các hành vi an toàn phòng lây nhiễm HIV; giúp người nhiễm HIV tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc và điều trị, hưởng lợi từ các dịch vụ y tế hiện hành; giúp người sử dụng ma túy được tham gia điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; xóa bỏ rào cản về kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, những đối tượng lầm lỡ, tạo mọi điều kiện để họ hòa nhập cộng đồng…

Tác giả: Tùng Dương
Nguồn:Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên
LIÊN KẾT WEBSITE
TIN ĐỌC NHIỀU